Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

14 Ağu 2013

Atatürk’ün hayvan sevgisi(!)

Atatürk’ün hayvan sevgisi(!)

Yanlış anlamayın, gerçi başlık “Atatürk’ün hayvan sevgisi” ama, şapka takmadıkları gerekçesiyle insanları asıp kesen ve onlara “hayvan” diyen birinin, hayvanlara sevgi beslediğini iddia edecek değiliz. Böyle bir iddiada bulunup gülünç duruma düşmek gibi bir niyetimiz yok. Bu tür çelişkiler kemalist kalemşörlere mahsustur.

Duymuşsunuzdur, M. Kemal Atatürk’ün Foks isminde bir köpeği vardı ve M. Kemal’in elini ısırdığı gerekçesiyle öldürülmüştü. Bu olay kemalistler tarafından genelde şöyle anlatılır:

“Köşke ikinci bir köpek gelmesini *kıskanan* Foks, bir gün kendisini kaldırmak isteyen Atatürk’ün elini ısırır. Ancak (yaşamı boyunca hayvanların öldürülmesine karşı çıkan, başıboş kedi ve köpeklerin Hayvanseverler Derneği aracılığıyla sahip edinmelerini sağlayan) Gazi, Foks’un davranışına hiç sinirlenmemiş, eli pansuman edilirken şöyle demiştir: – Fenalık yapmak için ısırmadı…’’

Anlaşılan kemalistler, Foks’un öldürülmesini haklı gösterebilmek için onun “kıskanç” olduğunu belirtme ihtiyacı hissettiler. Yalnız bu kadarla yetinseler yine iyi. Güya M. Kemal Foks’u kaldırmak istiyormuş ve bunun üzerine Foks da onun elini ısırmış.

Ne kadar “kötü”, “hadsiz”, “nankör” ve “çekilmez” bir köpek değil mi? Sen gel, seni yunan köpeği olmaktan kurtaran(!) adamın elini hiç yok yere ısır!

Bakalım gerçekten öyle mi olmuş…

Bu olayı, 3 Temmuz 1927′den ölümü olan 10 Kasım 1938′e kadar M. Kemal’in yanından hiç ayrılmayan ve bu müddet zarfında M. Kemal Atatürk’e hizmet eden Cemal Granda’dan dinleyelim:

“Bir gün Atatürk’ün elini sarılı gördük. (Atatürk’ün köpeği) Foks ısırdı dediler. Olay gece olmuş. Atatürk, ne olmuşsa olmuş, Foks’a kızmış. **Kamçıyla** başlamış dövmeğe. **Vurdukça** hayvan geri geri gitmiş. Fakat **kamçının dozu artınca** da saldırıp elini ısırmış. Elinden kan akmağa başlayınca zile basmış. Hemen koşup kanları oksijenli suyla yıkamışlar. Tendürdiyot sürmüşler. O gün elini sarılı görünce hepimiz meraklanmıştık. Demek ki, meselenin aslı buymuş. Bunun üzerine köpeği Köşkten uzaklaştırdılar, çiftliğe götürdüler. Yakınlarından birkaç kişi “Sahibini ısıran köpekten hayır gelmez” diye öldürülmesi için Atatürk’e israr ettiler. Izin verdi mi, vermedi mi bilmiyorum ama, Foks o günlerde öldürüldü.”[3]

M. Kemal’in hizmetçisi olayı böyle anlatıyor.

Ancak kemalistler, M. Kemal’i haklı gösterebilmek için bir köpeği bile itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Tıpkı yaklaşık bir asırdır sistematik bir şekilde Osmanlı’yı itibarsızlaştırmaya çalıştıkları gibi.

NOT: Hayvanları Koruma Derneği’ni, köpeğe şiddet uygulayan M. Kemal Atatürk’ü kınamaya davet ediyoruz.

**********

KAYNAK:

Cemal Granda (Çelebi), Atatürk’ün Uşağı İdim, Yayına hazırlayan: Turhan Gürkan, Hürriyet Yayınları, Istanbul 1973, sayfa 196.
Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *