Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

11 Ağu 2013

FATİH SULTAN MEHMET HAN İstanbul mutlak fethedilecektir, Onu fetheden komutan ne güzel komutan , Onu fetheden asker ne güzel askerdir. ( Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesei, Tirmizi, İbni Mace )  FATİH SULTAN MEHMET HAN

İstanbul mutlak fethedilecektir, Onu fetheden komutan ne güzel komutan , Onu fetheden asker ne güzel askerdir. ( Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesei, Tirmizi, İbni Mace )


Fatih Sultan Mehmed Han, iki tarafında hocaları, hocalarının yanında vezirleri, beyleri, komutanları, arkasında peygamber müjdesine mazhar bir cennet ordusu ile  Roma’nın yüreğine girdi. Atını doğruca Ayasofya'ya sürdü ve o tarihte Ayasofya'nın içi henüz resim dolu olduğu için avlusunda iki rekat "şükür namazı" kıldı. 

Hemen sonra hıristiyan halka hitaben bir “Amannâme-hak ve özgürlükler belgesi” yayınladı... Altında Sadrazam olarak Zağanos Paşa’nın “Elfakir Zağanos” şeklinde imzası, (kendisini tüm beşeri ünvanlardan soyutlayıp fakrinde aczini rütbe yapması o günkü insanın karakteri hakkında temel bir fikir verir sanıyorum) üstünde ise Fatih’in tuğrası bulunan

 “Amannâme”,

“Biz ki, emir-i âzam Sultan-ı muazzam Murad Han oğlu pâdişah-ı muazzam ve emiri âzam Sultan Mehmet  Han’ız! Yerleri ve gökleri yaratan Allah adına, büyük Peygamber’imiz Muhammed Mustafa Aleyhimüsselâm (s.a.v.) adına, yüce kitabımız Kur’an-ı Azimüşşan adına, Allah’ın yüz yirmi dört bin peygamberi adına, büyük babamız, babamız ve oğullarımız adına, kuşandığımız kılıç adına yemin ederiz ki...” diye başlıyor,

 Fatih Sultan Mehmed ,Han inanmayan, ayrı dinden, ayrı dilden, ayrı kılık kıyafetten, üstelik birkaç gün öncesine kadar kılıç kılıca savaştığı bir halka, bugün bile ulaşmaya çalıştığımız bazı temel hak ve özgürlükler bahşediyor. 

Sadece kendi çağını değil, bugün “demokratik” geçinen bazı ülkelerdeki insan hakları uygulamalarını bile çok çok aşan meşhur “Amannâme”siyle, Fatih’in, hıristiyan halka verdiği hak ve özgürlükleri beş ana maddede özetleyebiliriz: 

1. İnanç özgürlüğü, 

2. İbadet özgürlüğü, 

3. Kıyafet özgürlüğü, 

4. Seyahat özgürlüğü, 

5. Ticaret özgürlüğü. 

Gerisine siz karar verin.....................
FATİH SULTAN MEHMET HAN'dan muhteşem sözler:

Sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem, sakalımı kökünden keserim. 

Benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri bile ulaşamaz. 

Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz. 

Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz. 

Bir gece ansızın gelir krallığınızı imparatorluğuma katarım.

Ey İstanbul! Ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım!

İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım. 

Allah bu milleti elli yıldan fazla rahata koymasın, alıştırmasın.

Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim! 

Eğer kanım ile yükselecekse Hz.Muhammed (s.a.v.) ’in dini; durmayın kılıçlar doğrayın beni.

Evet, padişah benim. Ancak siz yine de çiçekleri ona veriniz. Çünkü kendisi benim hocamdır.

Şeyhim Akşemseddin Hazretleri İle Beraber Yaptığım Zikrin Lezzetine Dünyaları Bile Değişmem. 

Eğer Şeyhim İzin Verseydi Zikir Yolunu Tercih Eder, Saltanatı Terk Ederdim. 

Eğer padişah siz iseniz, devletimizin bu zor gününde ordumuzun başında olmamanız törelerimize uymaz. Yok, eğer padişah ben isem, işte size emrediyorum, geliniz ve derhal ordularımın başına geçiniz. 

İnsan rabbini tanıdığı kadar insandır. 

Fatih Olmasaydım Ulubatlı Hasan Olmak İsterdim. 

Kim olduğun değil, kiminle olduğun önemlidir.
  
Hayatım boyunca ALLAH’ın emirlerinden dışarı çıkmadım. ALLAH’ın rızasını kazanmak için uğraştım. Tek gayem bu idi.

İnsan seveceği kimseyi iyi seçmeli, ona göre sevmeli. Mezardakilerin pişman olduğu şeyler için dünyadakiler birbirlerini yiyor. 

Ölüm, sevgiliyi sevgiliye kavuşduran bir köprüdür.

Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *