Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

25 Ağu 2013

Osman Gâzî, Orhan Gâzî’ye, Osmanlı Devleti’nin temel harcı mâhiyetindeki şu vasıyet ile son îkâzlarını yaptı:


Osman Gâzî, Orhan Gâzî’ye, Osmanlı Devleti’nin temel harcı mâhiyetindeki şu vasıyet ile son îkâzlarını yaptı:

“Oğul! Biricik vasiyetim şudur ki,

Allâh buyruğundan başka bir iş işleme! Bilmediğini ehlinden sorup öğren! 

İyice öğrenmediğin bir şeyi yapmaya kalkışma! Askerlerine in’âm ve ihsânını eksik eyleme! 

Oğul! Dîn işlerini her şeyden öne al! Çünkü bir farzın yerine getirilmesini sağlamak, dîn ve devletin güçlenmesine sebep olur!

Bunun için ulemâya hürmette ve onların hakkına riâyette kusûr etme ki, şerîat işleri düzgün yürüsün!

Nerede bir ilim ehli duyarsan, ona rağbet et; ikbâl ve yumuşaklık göster!

Ancak dînî gayreti olmayanları, sefih hayat yaşayanları ve tecrübe edilmeyen kimseleri, sakın devlet işine yaklaştırma!

Zîrâ yaratanından korkmayan, yaratılanlara merhamet etmez!”

Dînî gayreti olmayanları, sefih hayat yaşayanları ve tecrübe edilmeyen kimseleri, devlet işine yaklaştırma! Zîrâ yaradanından korkmayan, yaradılanlara merhamet etmez!

Zulüm ve bid'atlardan son derece uzak dur ki, seni yıkılışa sürüklemesin!..

Allah (c. c.) rızâsı için devlet hizmetlerinde ömrünü tüketen sadık adamlarına dâimâ vefâkâr ol! Onları gözet! Vefatlarından sonra da onların ailelerini koru!.

Devlete mânen güç veren fazilet sahibi salih alimlere hürmet, ikrâm ve ihsânda bulun. Diğer bir ülkede olgun bir âlimin, bir ârifin, bir velînin bulunduğunu duyarsan, onu nezâket ve tâzimle memteketi'ne dâvet et! Dîn ve devlet işleri, onların bereket ve himmetleri ile istikâmetlensin!

Sakın orduna ve zenginliğine mağrur olma! Benim şu hâlimden ibret al ki, şu anda güçsüz bir karınca gibiyim. Hiç lâyık olmadan, Allah'ın (c.c.) birçok lütuflarına mazhar oldum!..

Sen de benim yolumdan yürü!. Allah'ın (c.c.) ve kullarının hakkını gözet! Beytülmal-deki gelirin ile kanâat et! Devletin zarurî ihtiyaçlarının dışında sarfiyatta bulunma! Senden sonra gelecek nesil, seni kendileri ne örnek alsın! Zulme meydan verme! Dâimâ adâlet ve insaf üzere ol! Her türlü işinde Allâh'a sığın, O'ndan yardım iste ve O'na ilticâ et!.

Bizim dâvâmız, kuru bir kavga ve cihangirlik dâvâsı değil, "i'lâ-yı kelîmetullah"dır!. Cihâdı terketmeyerek ruhumu şâd et!"

(Osman Nûri Topbaş, Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı, Erkam Yay.)


Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *