Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

28 Ağu 2013

ŞEYH ŞAMİLŞEYH ŞAMİL: "HÜRRİYETİMİZ, ZULÜM VE KAHRIN DÖKTÜĞÜ KANLARLA KAZANILACAKTIR..!"

Çarlar ölecektir, Petrollarınız vee Katerinalarınız gibi Nikola’da gözleri arkasında gidecektir… Fakat Kafkasya mutlaka kurtulacak, hür ve mesut olacaktır. Allah, Hak ve vatan uğrunda çarpışanlara yardımcı olsun..

Ey Dağıstan ve Çeçenistan Milletleri! Dinleyiniz beni… Ben sizleri para ve menfaat için bu savaşlara sürüklemedim. Bu Allah’ın emridir. Toprağımızı hürriyetimize kavuşturmak ülkümüzdür. Bu emre itaat ediniz. Hiç birimiz kamasını kınına sokmasın.. 

Savaşımız çarların, ruhani reislerin ve eşkiyaların milletimizden gaspettikleri haklarını iade için sonuna kadar devam edecektir…

Söyleyin o Rus Çarına; başında bulunduğum bu kahramanların kalplerinde kökleşen zafer imanı, kökünden kazınmadıkça; en genç muhariplerimle, en ihtiyar naiplerime kadar tek kurşunları ve tek kolları kalıncaya kadar bu mübarek vatanı, son dağına, son köyüne ve en son kaya parçasına kadar karış karış müdafaa etmekten beni hiçbir kuvvet men edemeyecektir. Bu uğurda bütün evlad ve ailemi kılıçtan geçirseniz, en son müridimi yok etseniz tek başıma ve son nefesime kadar; sizinle yine döğüşeceğim. Son cevabım budur!

Ölüm bizi Allah’ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, O'nun eserlerini gördük , O'nun emirlerindeki isabete inandık, O'nun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine O'na kavuşmayı özlemeliyiz. Ölüm kafirler için bir azap, bir ızdıraptı. Müslümanlar için bir sürur ve sadet olmalıdır...

Hürriyetimiz, zulüm ve kahrın döktüğü kanlarla kazanılacaktır..!

-----------------------------------------------------------------------

Sonunu düşünen kahraman olamaz.

Söyleyin O Rus Çar'ına; başında bulunduğum bu kahramanların kalplerinde kökleşen zafer imanı,kökünden kazınmadıkça; en genç muhariplerimle, en ihtiyar naiplerime kadar tek kurşunları ve tek kolları kalıncaya kadar bu mübarek vatanı, son dağına,son köyüne ve en son kaya parçasına kadar karış karış müdafaa etmekten beni hiçbir kuvvet men edemeyecektir. Bu uğurda bütün evlad ve ailemi kılıçtan geçirseniz, en son müridimi yok etseniz tek başıma ve son nefesime kadar; sizinle yine dövüşeceğim. Son cevabım budur!...

Arkadaşını affet; affettiğini hatırlama ve hatırlatma!..

Kahrolsun sefil esaret! Yaşasın şanlı ve güzel ölüm!

Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle 
olanların sert ve dik tavırlarından iyidir.

Ey Allah'ın makbul kulları! Ey vatan dağlarının emsalsiz ziyneti şerefli muhafızlar! Bu vatan sizindir, sizin olacaktır...

Çarlar ölecektir, petrolleriniz ve katerinalarınız gibi Nikola da gözleri arkasında gidecektir... Fakat Kafkasya mutlaka kurtulacak hür ve mesut olacaktır. Allah, hak ve vatan uğrunda çarpışanlara yardımcı olsun...

Ölümü sevgili gibi kucaklayan ve şehitliği susayan insanlara, esaret teklif etmek çok boş ve gülünçtür...

Düşmana karşı diri kedi, ölmüş aslandan iyidir.

Vatanın kurtuluşu ve istiklal yolunda cehd ve cenk gereklidir.

Hürriyetimiz, zulüm ve kahrın döktüğü kanlarla kazanılacaktır.

Bizden torunlarımıza kalacak en büyük miras; Hürriyet uğrunda savaşmak, Hakkı yayma uğrunda can vermek olacaktır. 

Torunlarımız hürriyet ve istiklal uğruna yapılan savaşların kuyruğu değil, başı olmalıdır.

Savaşımız, Çarların, ruhani reislerin ve eşkıyaların milletimizden gaspettikleri haklarını iade için sonuna kadar devam edecektir...

Müslümanlık esasına göre kurulan idare teşkilatı ile diktatörlük bağdaşamaz.

Ben Müslümanım, Müslüman olanlar kendilerini esarete almak isteyen zorba rejimlerle çarpışmak mecburiyetindedir.

Maddi silahlar yalnız başına hiçbir işe yaramazlar.

Müslümanlığı ve vatanınızı kurtarmak istiyorsanız bir tek yolu vardır. 

Düşmanlarınızın ellerindeki öldürücü silahları aleyhinizde kullanmasına izin vermeyiniz.

Müslümanlar zulme dayanan bir devletin esiri olamaz. Zulüm sistemi ile teşkilatlanan Çarlık Rusya'sı da zulümden vazgeçmeli ta baş eğmeli yada ortadan kalkmalıdır.

Çarı büyük görenler Allah'a şirk koşan kafirlerden farksızdır.

Bir naibe gönül bağlarken onda keramet aramayınız. Sadece şeriata saygı beslediğini ve Hak yolunda yürüdüğünü görmek yeterlidir.

Kafkasyalılar! Senelerden beri göğüslemeye çalıştığımız en vahim an gelip çatmıştır. 

Yapabileceğimiz tek iş düşmanla fasılasız ve amansız çarpışmaktır. 

Bugüne kadar harp etmek şeref ve vatan borcu idi. Fakat bugün hepimizin üstüne farz Olmuştur. 

Kafkasya'nın hürriyeti için son kurşununa son kılıcına ve sağlam kalan son bileğe kadar dövüşmeyen kafirdir.

 Küfrün ve hıyanetin cezası merhametsizce ve derhal ölümdür.

Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik onun eserlerini gördük , O'nun emirlerindeki isabete inandık, O'nun eserlerine gönlümüzden vurulduk.

 Şimdide sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.Ölüm kafirler için bir azap bir ızdıraptı. Müslümanlar için bir sürur ve sadet olmalıdır.

Şehitlerin ruhları yeşil kuş kanatları içinde Allah'a kavuşur.

Vatanınız için öldürünüz şehit olunuz.

Milletim, siz Allah'a karşı çok günahlarla suçlusunuz.

 Siz dini ölüme mahkum ediyorsunuz.

 Namazlarınız, oruçlarınız nafiledir.

 Dualarınız Allah ile bir istihzadır.

 İbadetleriniz O'nu oyalamak arzusundan başka bir şey değildir.

 Evet, namaz kılın, oruç tutun, fakat unutmayınız ki en büyük ibadet gazavattır. 

Ruslar topraklarımızı çiğniyorlar, ben size ancak kurtuluşun savaşta olduğunu söylüyorum. Ruslara ölüm.


Bundan sonra onların mukadderatı çizilmiştir, onları yok edeceğiz, hiç bir kimseye müsamaha etmeyeceğiz.

 Bütün Kafkasya'nın ırmakları gölleri ancak onların kanları ile boyandığı zaman kurtulmuş olacağız.


Ey Dağıstan Ve Çeçenistan milletleri! Dinleyiniz beni... 

Ben sizleri para ve menfaat için bu savaşlara sürüklemedim. 

Bu Allah'ın emridir. Toprağımızı hürriyetimize kavuşturmak ülkümüzdür. Bu emre itaat ediniz.

 Hiç birimiz kamasını kınına sokmasın. Parolamız ölünceye kadar savaş olmalıdır.


Gönüllerden kibri çıkarmak yüce dağları iğne ile kazımaktan daha zordur.

--------------------------------------------------------------------------
ALINTIAhsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *