Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

26 Ağu 2013

TARİH BİRLİK OLANLARI YAZAR ; BİRLİK OLANLAR TARİH YAZAR
TARİH BİRLİK OLANLARI YAZAR ; BİRLİK OLANLAR TARİH YAZAR

Malazgirt'te Alparslan'ın üzerine yürüyen Bizans ordusunda bulunanların ortak adı "düşman" dı ; 

Selçuklu ordusunun içinde yer alan Türk, Kürt,Laz, Çerkez, Abaza, Arnavut vs. gibi etnik unsurların ortak adı ise "KARDEŞ"ti.

Kosova'da, Niğboluda, Varnada, Prevezede olanlar da hiç farklı değildi. "KARDEŞLER" "düşman"la savaşıyor, savaş sonrasında ise ortak zaferin tadını çıkarıyorlardı.

zafer çizgisi günün birinde Çanakkale ye dayandı. Çanakkale sırtlarında Türk, Kürt,Laz, Çerkez, Abaza, Arnavut lar; kısacası bin yıllık tarih yolunu yalnız el ele değil aynı zamanda yürek yüreğe yürümüş "KARDEŞLER" vardı... "düşman" ise bu kez İngiliz-Fransız suretinde gelmişti.

Dünyanın en etkili topları ile donatımış dünyanın en güçlü zırhlıları, Çanakkale sırtlarına siperlenmiş "KARDEŞLERİN" imanını delmek için üzerlerine ateş yağdırırken, Çanakkaleyi savunanların etnik kimlikleri merak etmiyordu.

Ayrıca hiç kimse kendi etnik kökeninin derdinde , davasında değil idi...
Bu savaş "Çanakkale'yi geçmeye geldik" diyenlere "Çanakkale'yi geçirtmeyeceğiz" diyenlerin savaşı idi.

"Düşman"n Çanakkale'yi geçemeyecek ,İngiliz amirallerinden biri "Çanakkale'de OSMANLI insanının ortak imanına tosladık, onurumuz kırıldı" diyerek "Çanakkale gerçeğini" itiraf edecekti.

Bugün için Çanakkale yalnızca tarihimizin bir parçası değil, bu coğrafyada binlerce yıl birlikte yaşama maharetini sergilemiş insanımızın ortak yaşama azmidir.

İnsanımız tüm bu kararlılığı en son Sakarya'da kanıyla imzalamıştır.
Tüm bu başarı ve zaferlerinin özünde "İman kardeşliği"ile "Osmanlıcılık bilinci" yatmaktadır.

Bu derin idrakin mirasçıları olan bizler, yıllar sonra, kendimizi, etnik kökenlerimize göre tsanif edip şahsi tercihimizle edinmediğimiz bu farkı ayrımcılığın temeline dönüştürmek gibi bir hataya sürüklendik.

Birlik öğelerini ıskalayıp yapay kavga ve kargaşa ortamları oluşturduk.
Bir bakıma Çanakkale ve Sakarya 'daki ortak iradeyi aşamayanların oyununa geldik.

YAVUZ BAHADIROĞLU -

Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *