Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

17 Ağu 2013

TESELYA HARBİNDEN PEK SÖZ EDİLMEZ. ÇÜNKÜ SAVAŞI II. ABUDULHAMİD KAZANMIŞTIR!
Osmanlıca Harita Teselya Harbi Selanik KörfeziTESELYA HARBİNDEN PEK SÖZ EDİLMEZ. ÇÜNKÜ SAVAŞI II. ABUDULHAMİD KAZANMIŞTIR!

TÜRKÜ BİLE YAKILDI

Osmanlı Devleti’nin kazandığı son zafer 1313 (1897) tarihli Yunan Harbi’dir. Bu harb vesilesiyle yakılan meşhur Dömeke Türküsü bile Çanakkale’ye mâl edilir.

24 SAATTE GEÇTİLER


Yunanlıların Girit’e taarruzu üzerine kopan harbde Osmanlı ordusu, otoritelerin “6 ayda geçilemez” dediği Termofil geçidini 24 saatte geçip Atina önüne gelmiştiSakarya ve Dumlupınar bir yana bırakılacak olursa, Osmanlı Devleti’nin kazandığı son harb, 1313 (1897) tarihli Yunan Harbi’dir. 


Tesalya Harbi adı da verilen bu harbden kimsenin fazla haberi yoktur. 

Mekteplerde bahsedilmez. Merasimi yapılmaz. Bu harb vesilesiyle yakılan meşhur Dömeke Türküsü bile Çanakkale’ye mâl edilir. Sebebi çok basit; bu harbi Sultan Hamid kazanmıştır da ondan...

 Sadece Yunan Harbi mi, Niğbolu, Mohaç, Preveze, hatta Malazgirt bile unutulmuştur.

 Bilmeyen Türk tarihini Çanakkale’den ibaret zannedecek. 250 bin kayıp verilen, en güzide vatan evlâtlarının toprağa düştüğü bir zafer! 


Kaynak: Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, Türkiye Gazetesi, 26 Mayıs 2010


Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *