Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

28 Ağu 2013

Yabancı gözlemcilerin Osmanlıya bakışı 2Osmanlı Sultanları
Fernand Grenard, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu için: "Bu yeni imparatorluğun kuruluşu, insanlık tarihinin en büyük ve en şaşılacak vak'alarından biridir" der ve devam eder: "Onların kaderlerindeki en büyük fevkalâdelik başlangıçları oldu; böylesine büyük bir netice için pek küçük olarak işe başladılar."

Söğüd'ün bağrında sessiz sedasız çimlenen bu filiz kısa zamanda etrafına dal budak saldı ve kökleşti. Öyleki Avusturya elçisi Busbecg'in ifadesiyle "karşılarına çıkmanın çılgınlık sayıldığı bir güç" haline geldiler.

Dünyanın dört bir tarafında başaklar verecek olan bu muhteşem devletin tohumları  gazi-dervişler ve garip-yiğitler tarafından atılmıştır. 


Onların çile ve ızdırapları, alınteri ve gözyaşları ile akıttıkları şehid kanları bir cihan devletinin temelini oluşturmaktaydı.


Mekke Şerifi'nin Kanunî Sultan Süleyman'a cülusu sırasında gönderdiği mektupta "Sizler Efrenç'den (Avrupa) ve emsalinden memleketler fethetmekle, bizden ve bütün İslam sultanlarından üstün bulunuyorsunuz” denilmekteydi.

Osmanlı Sultanları, "Hilâfet-i Kübra"ya sahip olmaları sebebiyle, bütün İslâm dünyâsının hristiyan dünyâsına karşı koruyucusu ve fiilî kuvvet ve kudrete sahip İslâm'ın en büyük sultanı olarak görülüyorlardı.
Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *