Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

10 Eyl 2013

Osmanlı'nın ilkleri!


-----------------------------------------------------------------------

Osmanlı'nın ilkleri!

Osmanlı tarihinde ilk savaş, 1284 yılında Bizans tekfurlarıyla yapılan Ermeni Beli 
Savaşı'dır.

------------------------------------------------------------------------

Osmanlı'nın ilkleri!

Osmanlı’da ilk fethedilen ada, 1308 yılında alınan ve şimdi Abdullah Öcalan'nın cezaevi olan İmralı Adası’dır.


------------------------------------------------------------------------
Osmanlı'nın ilkleri!
Avrupa seyahatine çıkan ilk ve tek Osmanlı Padişahı Sultan Aziz’dir. 21 Haziran 1867 tarihinde başlayan bu yolculuk 44 gün sürmüştür. Fransa’dan başlayıp, sırasıyla Belçika, Almanya, Avusturya-Macaristan’ı gezip geri dönmüştür. İlk posta pulunu da yine Sultan Abdülaziz kullanmıştır.------------------------------------------------------------------------

Osmanlı'nın ilkleri!
Osmanlı Devleti, uçağı ilk kez I. Dünya Savaşı'nda kullanmıştır.


------------------------------------------------------------------------

Osmanlı'nın ilkleri!
Osmanlı Devleti'nin Afrika'da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir'dir.


------------------------------------------------------------------------

Osmanlı'nın ilkleri!
İlk vapur, İkinci Mahmud zamanında ve 1827 yılında satın alınmış olup halk arasında "Buğu gemisi" adıyla anılmıştır.

-----------------------------------------------------------------------


 • Osmanlı'nın ilkleri!
  İlk gazete İkinci Mahmud döneminde ve 1 Kasım 1831 Salı günü yayınlanan Takvim-i Vakayi’dir. • Osmanlı'nın ilkleri!
  Osmanlılarda ilk matbaa, Üçüncü Ahmed zamanında ve 1327 yılında faaliyete geçenİbrahim Müteferrika Matbaası’dır. • Osmanlı'nın ilkleri!Devşirmeyken Sadrazamlık makamına yükselen ilk kişi, fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından tayin edilen Veli Mahmud Paşa’dır.


  • Osmanlı'nın ilkleri!
   İlk Osmanlı madeni parasının adı “Sikke”dir ve Orhan Gazi adına 1327 yılında basılmıştır.  • Osmanlı'nın ilkleri!
   Osmanlı tarihinde ilk şair padişah Fatih Sultan Mehmed’in babası İkinci Murad’dır.  • Osmanlı'nın ilkleri!
   Osmanlı tarihinde savaş meydanında şehit olan ilk (ve tek) padişah Birinci Murad’dır. 1389 yılında, 1. Kosova Savaşı’nda şehit düşmüştür.


  • Osmanlı'nın ilkleri!
   Osmanlı Devleti'nin toprak kaybettiği ilk antlaşma Karlofça'dır. Karlofça Antlaşması ile Banat ve Temeşvar hariç, bütün Macaristan ve Erdel Beyliği Avusturya'ya, Ukrayna ve Podolya Lehistan'a, Mora ve Dalmaçya kıyıları Venediklilere bırakıldı.
  • Osmanlı'nın ilkleri!
   İlk Boğaziçi Köprü Projesi de Sultan İkinci Abdülhamid döneminde yapıldı.1900 yılında, Anadoluhisarı ile Rumeli Hisarı arasında bir köprü kurulması için Bosphorus Railroad Company adlı şirket çalışmalara başladı. Köprü üzerine demiryolu döşenmesi de planlanmıştı. Böylece, Avrupa’dan kalkan bir tren Bağdat’a kadar gidebilecekti. Ancak iç karışıklıklar ve Sultan Abdülhamid’in tahttan indirilmesi o zaman için bu projenin gerçekleştirilmesine engel oldu.

  • Osmanlı'nın ilkleri!
   İstanbul’a ilk tünel yine Sultan Abdülaziz zamanında Fransız Mühendis Emile Gavand tarafından yapıldı ve bu tünel 17 Ocak 1874 günü hizmete girdi. Dünyanın üçüncü yeraltı treni olan bu tünel 575 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindedir.
  • Osmanlı'nın ilkleri!
   İlk kıyafet kanunu 3 Mart 1829 yılında ve İkinci Mahmud zamanında yayınlanmıştır. Bu kanuna göre sarık ve cüppe ilmiye sınıfına ayrılmış olup devlet memurlarının fes, setre, pantolon ve kaput giymeleri kararlaştırılmıştır.  • Osmanlı'nın ilkleri!
   İstanbul’a defnedilen ilk padişah Fatih Sultan Mehmed’dir.


  • Osmanlı'nın ilkleri!
   İstanbul’da öldürülen ilk padişah, "Genç Osman" adıyla bilinen İkinci Osman’dır.


  • Osmanlı'nın ilkleri!
   İlk daimi ordu 1328 yılında Orhan Gazi Bey’in emriyle kurulmuş olup, bu orduya"Yaya" adı verilmiştir.


  • Osmanlı'nın ilkleri!
   Osmanlı padişahlarından İstanbul’u ilk kuşatan 1391 yılında Yıldırım Bayezidolmuştur.


   ---------------------------------------------------------------------

   Osmanlı'nın ilkleri!

   Osmanlı Devleti ilk borcu Kırım Savaşı sırasında İngiltere'den almıştır. Sultan Mecid dönemidir. 28 Haziran 1855 günü Londra da imzalanan anlaşma ile İngiltere ve Fransa dan beş milyon İngiliz altını borç alınmıştır.


  • Osmanlı'nın ilkleri!
   İlk telgraf da Sultan Mecid döneminde kurulmuş, 9 Eylül 1855 Pazar günü faaliyete geçmiştir. Kırım'dan İstanbul'a çekilen ilk telgrafta Kırım şehri olan Sivastopol'un Rus işgalinden kurtarıldığı bildirilmekteydi.
  • Osmanlı'nın ilkleri!
   Osmanlı Devleti'nde ilk tershane Yıldırım Bayezid devrinde Gelibolu'daoluşturulmuştur.


  • Osmanlı'nın ilkleri!
   "Rumeli" adı verilen Avrupa yakasında ilk ele geçirilen yer, Gelibolu’da Orhan Gazi’nin büyük oğlu Süleyman Paşa tarafından alınan Çimpe limanıdır.

  • Osmanlı'nın ilkleri!
   Osmanlıların ilk Beylik merkezleri ve bir bakıma ilk başkentleri Söğüt Kasabası’dır. Daha sonra sırasıyla Yenişehir, Bursa, Edirne ve İstanbul başkent oldu.

  • İlk barış anlaşması, 1330 yılında Orhan Gazi ile Bizans İmparatoru Üçüncü Andronikos arasında imzalanmıştır.


   Osmanlı'nın ilkleri!

  Ahsarla

  Popüler Yayınlar Son 7 gün

  Sultan İkinci Abdülhamit Han

  CHP döneminde

  CHP döneminde
  CHP döneminde

  İletişim Formu

  Ad

  E-posta *

  Mesaj *