Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

15 Eyl 2013

ŞUURLU MÜSLÜMAN ABDÜLHAMİD'İ SEVMEYE MECBURMUDUR?Şuurlu bir Müslüman Sultan Abdülhamid’i sevmeye mecbur mudur? 


Çünkü o, hakikî halifelerin sonuncusudur, Hâtemü’l-Hulefa’dır.

Sultan Abdülhamid devri tesettür demektir

Müslümanların yüzde doksanının namaz kıldığı, cemaate gittiği zaman demektir.

Sultan Abdülhamid eğitiminde ilk ve en önemli iki ders Kur’an-ı Kerim ile dinî bilgiler dersiydi.

Medreseler açıktı, tekkeler açıktı.

Bütün toplu taşıma vasıtalarında kadınlarla erkeklerin yerleri ayrıydı.

Kız çocuklarıyla erkek çocukları ayrı okuyordu.

Sultan Abdülhamid demek, Şam-ı şeriften trene biniyorsun, Medine-i münevvere’de iniyorsun demekti.

Sultan Abdülhamid zamanında Müslümanların hafta tatili Cuma günüydü. Hıristiyanlar Pazar günü, Museviler cumartesi.

Sultan Abdülhamid zamanında gazeteler fitne fesat çıkartamıyor, müstehcen yayın, dinsizlik propagandası yapamıyordu.

Sultan Abdülhamid demek, İstanbul’dan yola çıkıyorsun, ta Adriyatik denizine kadar Osmanlı ülkesi bitmiyor demekti.

Sultan Abdülhamid zamanında Kudüs, Şam, Haleb, Bağdad, Basra, Selanik, Manastır, Kavala, Serez, Yanya, İşkodra, Priştine ve daha nice büyük ve güzel şehirde Osmanlı bayrakları dalgalanıyordu.

Rodos, İstanköy, Midilli, Sakız, Girit ve daha nice irili ufaklı ada Sultan Abdülhamid’in mülkü içindeydi.

Sultan Abdülhamid büyük ulemanın, büyük şeyhlerin, büyük ediblerin devriydi.

Sultan Abdülhamid’in büyük şeyhi, Şâzelî tarikatı meşayihinden Muhammed Zâfîr Medenî hazretleriydi.

Sultan Abdülhamid beş vakit namaz kılardı.

Kızlar 11 yaşına girince tesettür ile dolaşırdı.

Sultan Abdülhamid İslâm demekti, Hilafet demekti, ahkam-ı din demekti, İslâm Birliği, panislamizm demekti.

Sultan Abdülhamid, Kanun-i Esasî’nin kendisine tanıdığı hak ve yetki ile muhaliflerini uzak vilayetlere, şehirlere sürüyordu. 

Onların çoğuna iş ve memuriyet veriyor, ailelerini de yanlarına alıyorlar, rahat bir hayat sürüyorlardı. 

Ahmed Midhat Efendiyi Rodos’a sürmüş, orada serbest bir hayat sürmüş, halen binası duran bir mektepte ders vermiştir.

Bendeniz Sultan Abdülhamid devrinde yaşasaydım ve Padişaha ve Halifeye karşı gelseydim, beni de sürer miydi? Sürerdi ve çok iyi yapmış olurdu.

Onu tahttan indirdiler ve Türkiye’nin kanına girdiler.

Sultan Abdülhamid’ten Sabataycılar nefret edecek, biz Müslümanlar ise onu seveceğiz..

M. Şevket Eygi


Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *