Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

10 Eki 2013

Abdurrahman Şeref Bey'in Sultan İkinci Abdülhamid Han hakkında söylediklerine kulak verelim:
Abdurrahman Şeref Bey'in (Sultan İkinci Abdülhamid Han döneminin Maarif Nazırı ve tarihçisi) Sultan İkinci Abdülhamid Han hakkında söylediklerine kulak verelim:

''Sultan Abdülhamid'in sîmâ ve bünyesinde Osmanlı Hanedânı'nâ mahsus olan alamet iyice fark ve müşâhede olunur idi. Nitekim Gentile Bellini tarafından resmi yapılan Fâtih Sultan Mehmed'in resminde Sultan Abdülhamid'in yüzünün hatları görülür.

Kendisi zekî ve hassas ince düşünceyi sever, mu'tad muamelesi nazik, kendisine mahsus tatlı bir ses sahibi, efendiliğin,hilafet ve saltanatın izz ü vekârını takdir ile beraber tamamiyle yerine getirir, kendisine bağlı olanları taltif ve kendisiyle görüşen yabancıları nezaketinin cazibesiyle tesir altına almanın yolunu iyi bilir, gerektiğinde şiddet gösterir veya hiddetini teskin ederdi.

İkbal günlerinde:

"Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur"

mısralarını okuyanlardan birçoğunun cenaze namazında Bâki'nin:

"Kadrini seng-i musallada bilip ey Bâki,
Durup el bağlayanlar karşısına yârân saf saf"
beytini hatıra getirmeleri güzel bir neticeye işaret eden garip mukadderatdandır.''

Sultan İkinci Abdülhamid Hakkında Meşhurların İtirafları,
Çamlıca Yayınları, sf. 90.

Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *