Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

13 Eki 2013

Istanbul'un fethi Sadece Fatih Sultan Mehmed'in dehası mı?

Sadece Fatih Sultan Mehmed'in dehası mı?

Istanbul'un fethi uzadıkça başlangıçta fethe karşı çıkanlar arasında huzursuzluk baş gösterdi. Padişahın yanına vararak:

"Sultanım, bir dervişin sözüyle bu kadar asker helâk oldu. Hala Bizans'a yardım gelir. Artık fetih ümidi kalmadı…" dediler.

Fethin gecikmesinden ve fetih karşıtlarının baskılarından canı sıkılan Padişah, veziri Ahmed Paşa’yı Akşemseddin Hazretlerine gönderir.

"Fethe ve zafere ulaşılacak mı?" diye sorar. Akşemseddin Hazretleri fethin müyesser olacağını bildirirler ve neticede Fatih Sultan Mehmed, şeyhinin sözüne uyup muhasarayı kaldırmaz.

O halde Istanbul'un fethi, sadece Fatih Sultan Mehmed'in dehasıyla değil, aynı zamanda O'nun, şeyhine olan bağlılığıyla gerçekleşmiştir.


Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *