Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

7 Eki 2013

M.Kemal’in Samsun’a çıkması Milli Mücadele için değil,Evvela, şunu belirtelim ki , veliahdlığı zamanında beri tanıdığı M.Kemal Paşa’ya itimad etmek ve işgal kuvvetlerini aldatıp, gözlerini boyayacak sun’i bir memuriyet ihdas eylemek suretiyle onu Anadolu’ya bizzat Sultan Vahideddin göndermiştir. Üstelik M.Kemal Paşa bu sırada Anadolu’ya gitmeyi değil, kabineye girmeyi düşünüyor ve bunun için ça...lışıyordu.[1]

İzzet Paşa’nın sadrazam, kendisinin de harbiye nazırı olmasını temin için harakete geçmiş bulunuyordu. [2]

Bu durumda onu Anadolu’ya gitmeye razı etmek için Sultan Vahideddin’in güçlük çektiğini, yaverlerinden Ali Nuri Bey bize sarahaten ifade ettiği gibi N.Fazıl Kısakürek ‘e de tekrarlamış ve bu gerçek, onun “Vahidüddin” adıyla yayınlanan eserinde şu şekilde yer almıştır:

“…M.Kemal Paşa’nın huzuruna kabul edilişinden bir iki saat sonra Başyaver Naci Paşa (Naci Eldeniz) yaverler odasına geldi ve haykırdı: “Hünkar M.Kemal Paşa’yı ikna edebildi!.. Bu haykırış kelimesi kelimesine kulaklarımdadır. ‘İkna’ tabiri yerindedir.” [3]

Sultan Vahideddin’in M.Kemal Paşa’yı Anadolu’ya göndermek için çok uğraştığını ve “ısrarla ikna edebildiğini” o zaman kabinede bulunan Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi de sarahaten teyid ve ifade etmektedir. [4]

Mustafa Kemal Paşa

Ancak unutmamak gerektir ki bu “ikna ediş” Milli Mücadele için değil, “sevr”in ıslahını temin edebilecek bir takım protesto hareketleri içindi. Yunan’ın İzmir’e çıkartılması ve bundan dolayı bir “Milli Mücadele” ihtiyacının doğması, M.Kemal’e bu vazife verildikten sonra Perapalas’ta olan birtakım gizli pazarlıkların eseridir ki bunun izah edileceği yer burası değildir..

Sultan Vahideddin bununla da kalmamış “bu iş için lüzumlu parayı da şahsi atlarını satarak” temin etmiştir. Çok iyi bir binici olan Sultan Vahideddin, gayet kıymetli yarış atları beslerdi. Bu suretle elde edilen 40 bin altını M.Kemal Paşa’ya vererek [5], O’nu Milli Mücadele’nin başında ma’nen olduğu kadar madden de teçhiz etmiştir. Bu kadar büyük bir meblağın normal bir harcıhah veya müfettişlik vazifesiyle alakalı herhangi bir tahsisat telakki edilmesine de imkan yoktur. Osmanlı Hanedanının çok önemli bir ferdi: Mahmud Şevket Efendi bu meblağın müteaddid yardımlarla 400 bin altına yükseldiğini ifşa etmiştir. [6] 400 bin altın lira ne demektir düşününüz… Üstelik bir başka 400 bin lira meselesi daha var. Onu’da M.Kemal Paşa bizzat itiraf ediyor. Aydın Cephesinin ihtiyacı için kullanılmak üzere “Donanma Cemiyeti”nin elinde bulunan paralardan 400 bin lira talep etmiş, İstanbul Hükümeti de bu isteği yerine getirmiştir. [7]
Bu parayla neler olmaz. Buna bir de Ferman-ı Hümayun’u eklerseniz, kurtuluş savaşının ana istinadgahını kavrarsınız.

Kadir Mısıroğlu – Sarıklı Mücahidler – İstabul 1992, sh: 48 vd.

Dipnotlar:
1. Kazım Karabekir – İstiklal Harbimiz – İstanbul 1960, sh.18
2. N.Fazıl Kısakürek – Vahidüddin – İstanbul 1968, sh.154
3. N.F. Kısakürek: a.g.e – sh:154
4. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi – Mevkuf-ul Akli vel ilmi ve Ahm mm Rabbilalemiyn ve ibadihil Murseliyn – Kahire 1950 c.1 sh. 468
5. ATSIZ – Türk Ülküsü – İstabul 1956, sh.86
6. Tercüman Gazetesi – 5 Temmuz 1967 tarihli nüsha.
7. Mustafa Kemal: Nutuk Ankara 1927, sh.206

Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *