Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

16 Kas 2013

Mecliste Din Değiştirme Kavgası Kazım Karabekir Anlatıyor..


Mecliste Din Değiştirme Kavgası Kazım Karabekir Anlatıyor..

18.7.1923’de Ankara istasyonundaki binada anayasayi düzenleme müzakeresinde vaziyet tamamiyle aydınlandı.

Teşkilat-ı Esasiye’de yapılmasını uygun gördükleri tadillerin 2. günkü müzakeresiymiş. Bana haber verilmemişti. Bugün ben tesadüfen hazır bulundum.

Ben geldiğim sırada Tevfik Rüştü:

-Ben kanaatimi millet kürsünden de haykırırım. Kimseden korkmam.Anayasamizda dinimiz apaçık yazılmalıdır

Diyordu. Ben söz aldım ve sordum:

-Anayasamizda dinimizin İslam olduğu yazılıdır.Hangi kanaati haykıracaksınız? Hıristiyanlığı mı?

Mahmut Esat bey söz aldı ve sertçe cevap verdi:

-Evet Hıristiyanlığı. Çünkü İslamlık terakkiye (ilerleme) manidir. Bu dinle yürünmez. Mahvoluruz. Ve bize kimse de ehemmiyet vermez.

Dedi. Ben söz alarak dedim ki:

-İslamlığın terakkiye mani olması Avrupalıların uydurmasıdır. Bu meseleyi istediğiniz kadar münakaşa (tartışma) edebiliriz. Fakat münakaşaya tahammülü olmayan bir mesele varsa, din değiştirme gayretidir. Netice: İslam kalırsak mahvolmayız, fakat din değiştirme oyunu ile bizi kolay mahvedebilirler.

Fethi bey söz alarak bana gayet sert cevap verdi:

-Evet Karabekir. Türkler İslam’ı kabul ettiği için böyle kaldı. Ve İslam kaldıkça da bu halde kalmaya mahkumdur. Bu sebeple İslam kalmayacağız.

Dedi. Ben aynı sertlikle şu cevabı verdim:

-Fethi bey bu yabancı fikri şiddetle reddederim. Geri kalışımızın sebebi bir değildir. Fütühatçılık, temsil kudreti gösterememek, Avrupa’nın ilim ve irfan cephesiyle temassızlık, idarede istibdat (baskı) gibi mühim sebepler vardır. Aynı yanlışları yapan Hıristiyan devletlerin de yıkılıp gittiğini bilmez değilsiniz. Bir zelzelenin hakiki sebebini araştırmayıp, onu gülünç bir sebebe bağlamak kadar, bu İslamlık terakkiye manidir fikrini garip bulurum.

Fakat ben iddia ediyorum ki Türk milleti ne Hıristiyan olur, ne de dinsiz kalır. Hakikat budur. Bir milletin asırlardan beri var olan en mukaddes duygularını bir hamlede atabileceğinize inanışınız objektif bir görüş değil, hayalinizdir. Böyle bir harekete cüret, memlekette kanlı bir istibdat ile başlar ve İstiklal harbinin birliğini de birbirine katar. Nasıl biteceğini de söyleyebilirim. Düşmanlarından kanı bahasına istiklalini kurtaran Türk milleti, hürriyetini kendi evlatlarına boğdurmayacak. Buna cüret edeceklerin de haklarından gelecektir Fethi bey.

Mustafa Kemal paşa sözümü keserek dedi ki:

-Müzakereler çok hararetlendi. Burada kesiyorum’

Kaynak:
13,14,15,16 Kasım 1970’de Yeni İstanbul gazetesinde yayınlanan Kazım Karabekir Paşa Hatıraları


Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *