Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

12 Kas 2013

Olmasaydı da olur muyduk, oldu da ne olduk?


Oldu, milyonlarca kilometrekarelik vatan toprağı 783 bin kilometrekareye indi. İddia edildiği gibi “vatan/yurt” toprakları düşmanlardan tamamen temizlen(e)medi, elde küçük bir alan kaldı. Hatta, sözü çok edilen “Misak-ı Milli sınırları” içindeki Batum’la beraber tüm Kafkasya, Musul ve Kerkük’le beraber içinde Filistin’in de bulunduğu bütün Arap toprakları, Batı Trakya ile beraber hemen hemen tüm Ege Adaları kaybedildi. Olmasaydı bundan beteri mi olurdu?

Oldu, İslam ümmetinin birlik ve beraberliğini, siyasi-idari varlık ve iktidarını temsil eden Hilafet kaldırıldı. Müslümanlar paramparça oldu, Batı emperyalizminin saldırıları karşısında yapacak bir şeyleri kalmadı. Olmasaydı bundan beteri mi olurdu?

Oldu, Allah’ın dini İslam, Allah’ın kitabı Kur’an, “Allah Rasulü’nün İslam’ı yaşama biçimi” Sünnet; birey, toplum ve devlet hayatını belirleyip biçimlendirme anlamında engellendi. İslam’ın hükümleri, Kur’an’ın ahkâmı, Rasulullah’ın Sünneti; birey, toplum ve devlet hayatına âmir olmaktan çıkarıldı. Olmasaydı bundan beteri mi olurdu?

Oldu, Allah’ın hükümlerine dayanan Şeriat yasaları yasaklanarak, yerine “Laik-kâfir Batı”nın dinsiz ya da “hıristiyanlık ideolojisi”yle biçimlenmiş yasaları alınıp müslüman topluma dayatıldı. Buna itiraz edenler de “Takrir-i Sükûn Yasası”yla susturuldu, hâlâ susmayanlar “İstiklal Mahkemeleri”nin hukuksuz kararlarıyla cezalandırıldı, onbinlerce kalifiye insan idam edildi. Olmasaydı bundan beteri mi olurdu?

Oldu, Kur’an alfabesi yasaklandı. Alfabe değiştirilerek dilinden de, tarihi birikimlerinden de uzak, onlara yabancı, onları anlayamayan bir nesil yetiştirildi. Olmasaydı bundan beteri mi olurdu?
Oldu, Kur’an’a karşı her türlü hakaret yapıldı. Kur’an, “toplumsal algı”da “okunan ve yaşanan” değil, “süslü kılıflar içinde baş köşede asılı”, ama “hükümleri itibariyle hiçbir değeri ve bağlayıcılığı olmayan” bir “kutsal metin” haline dönüştürüldü. Olmasaydı bundan beteri mi olurdu?

Oldu, Rasulullah’ın önderliği kalmadı. “Rasulullah” algısı, “baldırı çıplak bir Arap düşünürü”ne dönüştürüldü. Olmasaydı bundan beteri mi olurdu?
Oldu, pek çok cami ve mescidle beraber Tekke ve Namazgâh yıkıldı, satıldı, depo, ahır, silo, yatakhane, marangoz atölyesi, konut ve benzeri türden başka amaçlarla kullanıldı. İbadethaneler hedef alınarak İslam’ın “toplumsal”lığı imha edildi. Olmasaydı bundan beteri mi olurdu?
Oldu, Ezan yasaklandı; “Allahuekber”den “Tanrı uludur”a dönüştürüldü. Olmasaydı bundan beteri mi olurdu?

Oldu, kültürümüz terkedildi. Toplumun inançlarına ve geleneklerine dayanan kültürün yerine “Batı kültürü” ikame edilerek toplum özünden koparıldı, kendi tarihi ve kültürel mirasına yabancı ve hatta düşman bir nesil üretildi. Olmasaydı bundan beteri mi olurdu?
Oldu, “müslümanca kılık-kıyafet” yasaklandı. Yetmedi, “müslümanca giyinenler” cezalandırıldı. Daha da ileri gidilip, kadınlarımızın “namus timsali tesettür”ü açıldı. Ar ve hayâ kalmadı, “namus” kavramı yok edildi. Olmasaydı bundan beteri mi olurdu?
Oldu, toplumun asli “ahlâki değerler”i ve “sosyal yapı”sı bozularak, Avrupa’nın gayriislami ahlâki değerleri ve sosyal yapısı alınıp topluma zorla benimsetildi. Artık biz, bize değil düşmanlarımıza benzer olduk. Olmasaydı bundan beteri mi olurdu?

Oldu, İslam fert, aile, toplum ve devlet ölçeğinde; siyasal, sosyal, hukuki, iktisadi vb. alanlarda hayattan tamamen uzaklaştırıldı. Olmasaydı bundan beteri mi olurdu?
Hadi “önyargılar”dan, “duygusal tarafgirlik”ten sıyrılıp bunu düşünelim.

“Hakikatler”e bakıp cevapları önce kendimize verelim. Neden, o olmasaydı da bir başkasının, belki “daha iyi bir başkası”nın olabileceğini düşünmek istemiyorsunuz? Millet bütün varlığını “bir kişi”ye borçlu olamaz, değil mi?

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Atatürk olmasaydı olmazdık diyenlere birkaç sorum var;


İşgal altında olurduk, dinimiz, dilimiz, kimliğimiz, giyimimiz değiştirilirdi?


90 yıldır işgal altında değimliyiz? İşgal sadece toprakların etrafının çevrilmesi ile mi olur?


Ne ürettik 90 yıldır, heykelleri daha büyük ve ihtişamlı yapmaktan başka?


Dinimiz değiştirildi diyorlar!


Müslümanlığın hangi şartını tam anlamı ile yaşıyoruz daha düne kadar devlet dairesine giremiyordu başörtülü bacılarımız!


Dilimiz değiştirilirdi diyorlar!


600 yıllık dil, harf değiştirilmedi mi? Onların kullandığı harfleri kullanmıyor muyuz?


Kimliğimiz değiştirilirdi diyorlar!


600 yıllık kimlikleriniz değiştirilmedi mi? Ülkesinde çocuk dünyaya getirmek istemeyen nesiller var şuan!


Giyimimiz, görüntümüz değişirdi diyorlar!


Onlar gibi olmamak değimliydi kaide! Açılmadık yeriniz mi kaldı, değiştirilmedik giyiminiz mi kaldı hatta şunu giyemezsin bunu giyeceksin diye güya demokratikleşme, cumhuriyetleşme adı altında yasalar ile giyim ve kuşamlarınız kısıtlanmadı mı? Şapka devrimi denilen laf-ı güzafdan dolayı binlerce takkeli asılmadı mı?


Evet, Olmasaydı Olmazdık! Böyle Olmazdık ama… 
------------------------------------------------------------------------------------------
Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *