Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

19 Ara 2013

BABAM SULTAN ABDÜLHAMİT (6. BÖLÜM)

SULTAN II ABDÜLHAMİD'İN KIZI AYŞE OSMANOĞLU BABASINI ANLATIYOR  6

---------------------------------------------------------------------------------


Heyette Bulunanlar Hakkında Abdülhamid\'in Görüşleri

Heyet saraydan ayrıldıktan sonra II. Abdülhamid aile efradına heyette bulunan dört kişi hakkında şu yorumu yapmıştı:

"Baştaki çok iyiliğimi görmüş Esad Toptatini\'dir. 

İkincisi Arif Hikmet\'tir ki bizim Kızlarağası Abdülgani\'nin yetiştirdiği ve o yüzden himayeme aldığım, ferikliğe kadar yükselttiğim bir nankördür.

 Öbür ikisi de Yahudi Karasu ile Ermeni Aram\'dır. 

Milletim namına otuz üç senelik hizmetimin mükafatı, memlekete ve milletime düşman olduklarına şüphe etmediğim bu adamlar tarafından tahtan indirilmemin tebliği oldu. Zararı yok. Milletim masumdur. Bunları tertip edenler şahsi düşmanlarımdır. Fakat Allah adildir. Bir gün elbet hakikat tecelli eder. Her neyse takdir bu imiş" 

Abdülhamid\'in heyet için "Bir Türk padişahına, bir İslam Halifesine hal kararını bildirmek için bir Arnavut, bir Yahudi, bir Ermeni ve bir nankörden başkasını bulamamışlar mı?" ya da "bir şer\'i hükmü bildirecek bir Müslüman bulamamışlar mı?" dediği de rivayet olunur.

------------------------------------------------------------------------

Abdülhamid\'in tahtan indirilmesine dair fetvayı kendisine tebliğ eden heyeti biraz daha yakından tanıyalım. 

Ermeni Aram Efendi: Türk vatanı üzerinde Ermenistan kurdurtmayan Türk hükümdarından, kahpece intikam aldı. 

Yahudi Karasu Efendi: Bu adam, Filistin\'de Yahudi vatanı isteyen Siyonist ajansının temsilcisi Teheodor Herz yıllar önce padişah tarafından huzurdan kovulduğu vakit, ona aracılık ve vatan emlakçılığı yapan  kişidir. 

Esad Toptani: Padişahın eski yaverlerindendir. II. Abdülhamid\'in tahtan indirilmesinden iki sene sonra İşkodra\'yı ve kuvvetlerini Balkan savaşında görülmemiş bir ihanetle düşmana teslim edip bağımsızlık isteyecek zattır. 

Arif Hikmet: II. Abdülhamid\'in bir çok iyiliğini görmüştü. Kendisini kuruyan ve kollayan Sultan\'a nankörlük etmede tereddüt göstermeyen bir kişilik. 

-------------------------------------------------------------------------

Müslümanı Müslümana Kırdırtmam Diyen II. Abdülhamid Selanik\'e Sürgün Edildi

Tüm bu hadiselerin yaşandığı sırada Sadrazam, Sultan\'ın huzuruna girer. 

"Efendim I. Ordu emrinizde, bu sergerdeleri bozup atsınlar. Onlar düzenli asker değil çapulcu..." demişlerdi. Bunun üzerine II. Abdülhamid:

"Ben İslamın halifesiyim. Müslümanı Müslümana Kırdırtmam" demişti. 

Bundan sonra sarayda Selanik\'e yapılacak sürgün için hazırlıklar başlar. II. Abdülhamid önce Selanik\'e gitmek istemez. "Ben İstanbul\'da ölmek isterim. Ecdadımın mezarları buradadır. Beni götürmeniz meşrutiyete aykırıdır" der. Fakat bunun dışında bir seçeneğinin olmadığı kendisine söylenir. Çaresiz kalan Sultan, 38 kişilik aile üyeleri ile Selanik\'e gitmek zorunda kalır. Şahsi eşyalarının saraydan almasına izin bile verilmez. O dışarı çıkınca başkaları doluşur saraya ve eşyalar yağmalanır.

------------------------------------------------------------------------

Kürt Salim\'ın II. Abdülhamid\'e Tabancayla Ateş Etmesi

II. Abdülhamid\'in talihidir. Kime nimet yedirdiyse mutlaka ondan ihanet görmüştür. Padişah\'ın ihanet gördüğü kişilerden biri de vaktiyle pek fakir bir ailenin çocuğu olan Kürt Salim olmuştur. Salim, asker olmak istediği halde müracaat edecek kimsesi yokmuş. Bu arzusunu bazı kimselere söylemiş. Onlardan birisi kendisine II. Abdülhamid\'in özel doktoru İsmet Paşa\'ya başvurmasını tavsiye etmişti. Neticede Kürt Salim\'in durumunu öğrenen Sultan, onu Kuleli Askeri okuluna yazdırtmış ve maddi yardımda bulunmuştu. 

İşte Salim bu suretle yetişmiş fakat kendisine destekte bulunan II. Abdülhamid\'i öldürmenin bir şeref olacağını düşünerek  kurşun atmaktan çekinmemiştir. Böylelikle Padişah\'a minnet borcunu ödemiş olacaktı. II. Abdülhamid\'e sıkılan kurşun duvara çarpıp geriye teperek bahçedeki çakıl taşlarının üzerine düşmüştü. Padişah, Ali Efendi\'ye seslenerek

"Kurşun işte şurada duruyor. Alıp bana getir" demiş ise de Ali Efendi 

"Affet beni Efendiciğim, getiremem" diyerek korkusundan ağlamıştır.

---------------------------------------------------------------------

MEKANINI CENNET OLSUN SULTAN ABDÜLHAMİT HAN....

                                                                                                          SON


------------------------------------------------------------------------------


Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *