Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

6 Ara 2013

KAMALİZM BİR DİNDİR!

KAMALİZM BİR DİNDİR! 

Mehmed Şeref Aykut’un 1936 yılında yayınlanan “Kamalizm”(CHP Programının İzahı) adındaki kitabından birkaç alıntı:

“Kamalizm, bir dindir ki, onun en büyük ve ana sıfatlarından birisi de devrimci olmasıdır.”[1] 

“Kamalizm Dini’nin devletçiliği.”[2] 

“Kamalizm ise, tam bir erişliğin bütün istediklerini toplayarak ulusu amacına yönleten bir din olmasına göre ne savsacı bir siyasa, ne oportun gündelik bir yönetge gütmez ve güttürmez.”[3] 

“Biz, Kamalizm’in inanlı tapkanları (tapıcıları veya müminleri demek istiyor galiba.), şunu çok iyi anlamak kadar inanmak gerekliğini gönlümüzde taşımalıyız ki Türk tarihini Atatürk’e gelinceye kadar kimse içinden eleyerek onun büyük ulusa yüksek bir terbiye kaynağı olduğunu anlayamamıştır.”[4]

“Işte bu tarihtir ki, bugün kutsal bir kitap gibi önümüze açılarak, yüce partimizin korucusu Atatürk’ün parti prensiplerini kavrayan şimdi çözelemeğe çalıştığım mushafını yapıyor.”[5]

“Gençlik, Türklüğün dayangacı ve geleceğin biricik umududur. Gençlikte yaşayacak olan her şeyden ve hatta en yüksek uzmanlığa kadar varan bilgiden, bilginlikten önce yalnız, yalnız ülkü ve kültürdür . Işte bize böyle bir gençlik gerektir. Gençlik ruhunun ihtiyacını yerine getirmek. Onun inanını doldurmak, vicdanını doldurmak ister. Bu sebepledir ki, onu Kamalizm dininin hiç şaşmayan, şaşırmayan orunçlu ve coşkun tapkanı (“mümini” anlamında galiba) yapmak, ona bu kutsal, ulusal ve kurtarıcı dini olanca derinliği ve inceliği ile oydamlamak ister… Ta ki, Kamalizm dinine inanı artsın. Işte disiplin altında gençlik böyle olacaktır. Parti, bunu amaçlamış, hazırlamıştır.”[6] 

KAYNAKLAR: 
[1] M. Şeref Aykut, Kamalizm, Istanbul 1936, sayfa 25. 
[2] M. Şeref Aykut, Kamalizm, Istanbul 1936, sayfa 46. 
[3] M. Şeref Aykut, Kamalizm, Istanbul 1936, sayfa 27. 
[4] M. Şeref Aykut, Kamalizm, Istanbul 1936, sayfa 46. 
[5] M. Şeref Aykut, Kamalizm, Istanbul 1936, sayfa 47. 
[6] M. Şeref Aykut, Kamalizm, Istanbul 1936, sayfa 106

Şeref Aykut,Türk avukat, siyaset adamı ve yazarı (Edirne 1874 - İstanbul 1939). İstanbul Hukuk fakültesini bitirdi. Edirne’de avukatlık yaptı. Birinci Dünya savaşının son günlerinde Trakya Türklerinin menfaatlerini korumak için halkı teşkilâtlandırmak üzere ilk harekete geçenler arasında yer aldı. 

Trakya-Paşaeli Müdafaai Hukuk cemiyetine bu adı verdi ve cemiyetin tüzüğünü yazdı. Osmanlı Mebusan meclisinin son dönemine Edirne’den milletvekili seçildi. 

İstanbul’un işgali üzerine tutuklanarak Malta’ya götürüldü. Serbest bırakılınca Anadolu’ya geçip Türkiye Büyük Millet meclisine katıldı. Dördüncü, beşinci ve altıncı dönemlerde gene Edirne milletvekilliği yaptı. Avukatlık yaptığı zaman yazdığı hukuk kitapları dışında Hanedan ve Millet (1923), 

Bulgarlar ve Bulgar Devleti (1939), İsmet Pasa (1934), Kemalizm (1936) adlı kitapları yazdı...


Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *