Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

8 Ara 2013

TEK PARTİ DÖNEMİNDE DİNİN TANIMI

Din:1-İnsanların Tanrıya inanış ve bağlanışları.Din ve dünya işleri ayrıdır.2-Bu konuda tutulan yollardan biri.Müslüman dini. Hristiyan dini.3-İnanılıp çok bağlanılan fikir veya ülkü.[1]

Kemalizm Türk'ün Dinidir.Dini bir uğruna, Müslüman davası uğruna, Dini bütün, din ahlakına fazla bağlı.
Kemalcilik:Türkiye Devletinin temel yasasının ve Türk yurtseverlerinin siyasal inanını meydanna getiren altı ilkelerinin topu. Altı okla simgelenen bu ilkeler şunlardır: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Layiklik ve İnkılapçılık.

Kemalizm:Kemalcilik [2](Türkün dini):(altı ok)(HAŞA)

Türkce sözlük çalışmalarına 1939 yılında başlanmıştır.[3]

Kaynak:
[1]Türk Dil Kurumu Türkce sözlük.Cumhuriyet Basımevi.İstanbul 1945 sayfa 153
[2]Türk Dil Kurumu Türkce sözlük.Cumhuriyet Basımevi.İstanbul 1945 sayfa 333
[3]Türk Dil Kurumu Türkce sözlük.Cumhuriyet Basımevi.İstanbul 1945 sayfa vııı

Cumhuriyet Gazetesi Salı 13 birinciteşrin 1936
Kemalizm yazan :Tekin Alp
Türk inkilabı içinde şimdiye kadar yazılmış eserlerin en mükemmelidir.Fransız parlementosu reisi Herriot ve Doktor Köprülü Fuat eser için birer mukaddeme yazmışlardır.Her gencin elinde bir tane bulunmalıdır.

Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *