Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

13 Oca 2014

MUSTAFA KEMAL PAŞA:''KAZA ve KADER TÜRKLERİ İLGİLENDİRMEZ.''


 MUSTAFA KEMAL PAŞA:''KAZA ve KADER TÜRKLERİ İLGİLENDİRMEZ.''

 ''Kaza ve Kader, Talih ve Tesadüf deyimleri Arapça'dır...Türkleri ilgilendirmez...''
 (Atatürk, 1930 Konuşmasından) 

''Menşelerimizi hatırlayınız... Tarihimizin en mutlu dönemi, hükümdarlarımızın HALİFE olmadıkları zamandır...'' 
(Atatürk, 29 Ekim 1923)

************************************************

İlhan Arsel 

(d. 1921, İstanbul - ö. 7 Şubat 2010, Florida), Türk akademisyen, yazar ve senatör.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1942 yılında aynı fakültede doçent ve profesör oldu. 

Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktorasını yaptıktan sonra, otuz yıldan fazla bir süre boyunca üniversite öğretim üyeliğinde bulundu; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Anayasa Hukuku dersleri verdi. 

27 Mayıs Darbesi'nin ardından yeni bir anayasa tasarısı hazırlamakla görevli on kişilik İstanbul Komisyonu'na ve daha sonra Kurucu Meclis Öntasarısı'nı oluşturan beş kişilik komisyona üye seçildi. 

10 Haziran 1966 tarihinde Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından Cumhuriyet Senatosu'na Kontenjan Senatörü olarak seçilmiş ancak Meclise katılmadan istifa etmiştir. 

1971 yılında merkezi New York'ta bulunan 'Inter-University Associate' kuruluşuna danışman ve araştırmacı olarak alındı ve bu kuruluşun kronolojik yorum esasına göre yayınladığı "Constitutions of the Countries of the World" (Dünya Ülkeleri Anayasaları) adlı 14 ciltlik yapıtın "Türkiye" ve "Belçika" bölümlerini (1971 yılı itibariyle) hazırladı. 

1975 yılında ders vermekte bulunduğu Ankara Polis Enstitüsü'nden istifa etti. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden de istifa etti.

 Bu tarihten itibaren araştırma ve öğretim faaliyetlerine devam etti.

 Özellikle bu yıllardan itibaren ölümüne dek İslam'a ve İslam peygamberine yönelik eleştirel yaklaşımını sergilediği kitapları birtakım kesimlerin şiddetli tepkisine neden oldu. Can güvenliği açısından ABD'ye yerleşti.[1]

İlhan Arsel, 7 Şubat 2010 pazar günü, Florida'da (ABD) yaşamını yitirdi.

kaynak:wikipedia

************************************************Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *