Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

19 Oca 2014

VAHİDÜDDİN VATAN HAİNİ DEĞİL BÜYÜK VATAN DOSTU (NECİP FAZIL KISAKÜREK)

VAHİDÜDDİN VATAN HAİNİ DEĞİL BÜYÜK VATAN DOSTU

BASKI: AĞUSTOS 1968 

KURTULUŞ SAVAŞINI BAŞLATAN,SÜREKLİ DESTEKLEYEN VAHİDEDDİN HANDIR.

ÜSTAD NECİP FAZIL, 1968 BASKI BU ESERİNDE ON BEŞE YAKIN BELGE VE KAYNAKLARI İLE SULTAN VAHİDEDDİNİN VATAN HAİNİ DEĞİL BÜYÜK VATAN DOSTU OLDUĞUNU, KURTULUŞ SAVAŞININ FİKRİNİN KENDİSİNDEN ÇIKTIĞINI, BAŞLATTIĞINI VE SÜREKLİ MADDİ VE MANEVİ DESTEKLEDİĞİNİ İSPATLIYOR.

ÜLKEDEN NEDEN GİTMEK ZORUNDA BIRAKILDIĞINI, SON GÜNLERİNDE NELER YAŞIDIĞINI VE NASIL VEFAT ETTİĞİNİ BÜTÜN GERÇEKLERİ İLE GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR.

ESERİN YAYINLADIĞI YILLARINDA İTİBAREN YASAKLI OLAN VE SON YILLARDA YASAK KALDIRILMIŞTIR.

1904 ile 1983 yıllarında YAŞAMIŞ ŞAİR, YAZAR, FİKİR BÜYÜK DAVA ADAMI, ŞAHİRLERİN SULTANI ÜSTAD NECİP FAZIL KISAKÜREK

1968'de 'Vahidüddin' adlı eserini Bugün gazetesinde tefrika edip ilk baskısını yaptıktan sonra takibata uğradı ve kitap toplatıldı.Eserde suç unsuru bulunmadığına dair bilir kişi raporu doğrultusunda mahkeme beraat kararı verdi.

ileride kararın Temyiz'e bozdurulması ve daha önceki kararın aksine mahkemenin  bozma ilanına uymasiyle  bu davadan da mahkum olacak (28.11.1973) ve bir müddet sonra Af kanunu çıkacağı için karar infaz edilemeyecekti.Ancak 'Vahidüddin' eseri 2. baskısında hiç bir takibata uğramayıp 'zaman aşımına' gireceği halde,1976'daki 3. baskısından sonratekrar takibata uğrayacak ve en aşırı fikir dümanlarının imzasını taşıyan bütün bilir kişi raporlarına rağmen hukuk anlayışı bakımında tarihte eşi az görülmüş acılıkla bir mantık üzerine oturtulmuş 25 sahifelik bir kararla 1.5 yıl mahkûmiyetine sbep olacaktı.

kaynak:21-27 Mayıs 2004 tarihli 120. sayılı haftalık Cuma dergisi -Necip Fazıl Kısakürek özel sayısı-

Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *