Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

18 Şub 2014

Arapca Kamet ve Ezan okuma yasağının kaldırılacağına dair kanun

Dönem:Demokrat Parti
Cumhurbaşkanı:Celal Bayar
Başbakan:Adnan Menderes

1941 yılında CHP döneminde çıkarılan 4055 sayılı kanunla Türk Ceza Kanunu'nun 526. maddesine bir fıkra eklenmiştir. Değişikliğe göre, arapça ezan ve kamet okuyanlar üç aya kadar hafif hapis veya on liradan iki yüz liraya kadar hafif para cezasile cezalandırılırlar.(1)

14 Mayıs 1950'de yapılan seçimde DP iktidar olur.Adnan Menderes'in ilk icraatlarından bir tanesi  Ezan'ı Türkçe'den Arapçaya çevirmek olur.

4 Haziran 1950'de Zafer gazetesi baş muhabiri Mümtaz Fenik'in sorduğu bir suale karşı Başbakan Adnan Menderes:
-...Ezan'ın Türkçe okunmasına mukabil Cami-i içinde bütün ibadet ve duaların Din dilinde okunması garip bir tezat teşkil eder gibi görünür.... Şimdi meselenin laiklik ve vicdan hürriyeti bakımından halline sıra gelmiştir.Dini siyasete karıştırmamak ve Dini ibadetler nizamına ve umumi adaba aykırı olmamak şartile herkesin dini vecibe ve ibadetlerini serbestce yerine getirebilmesi vicdan hürriyeti icabındandır.Vicdan hürriyeti de,diğer hürriyetler gibi vatandaşın tabii hakkı olarak kabul olunmadıkça laik devlet pirensibinin tahakkuk ettirilmesine imkan görülemez.Parti programımızda da vicdan hürriyeti ve laiklik esası bu anlayışa göre tesbit edilmiştir...Tekrar edelimki,irticaa,taassuba,gericiliğe karşı mücadeleyi ancak pirensiplere sıkı sıkıya bağlı kalmakla mümkün görüyoruz...(2)

Ezan tasarısı 14.06.1950'de hazırlanıp 15.06.1950'de Meclise sunulur.(3)16.06.1950'de Meclis'te görüşülür.(4)Ve aynı gün kabul edilip 17.06.1950'de Resmi gazetede yayınlanır.(5)

15.06.1950'de Meclise sunulan 526 nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirileceğine dair komisyon raporu
(3)

T.B.M.M. TUTANAK DERGİSİ 16.06.1950
(4)

 Türk Ceza Kanununun 526 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Kabul tarihi:16.06.1950
Kanun no:5665
Sayı:7535
Resmi gazete yayın tarihi:17.06.1950
(5)

(6)

Kaynaklar:
Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *