Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

9 Şub 2014

Necip Fazıl Kısakürek Vahidüddin eseri sebebiyle yargılandı

1968'de 'Vahidüddin' adlı eserini Bugün gazetesinde tefrika edip ilk baskısını yaptıktan sonra takibata uğradı ve kitap toplatıldı.Eserde suç unsuru bulunmadığına dair bilir kişi raporu doğrultusunda mahkeme beraat kararı verdi.

ileride kararın Temyiz'e bozdurulması ve daha önceki kararın aksine mahkemenin  bozma ilanına uymasiyle  bu davadan da mahkum olacak (28.11.1973) ve bir müddet sonra Af kanunu çıkacağı için karar infaz edilemeyecekti.Ancak 'Vahidüddin' eseri 2. baskısında hiç bir takibata uğramayıp 'zaman aşımına' gireceği halde,1976'daki 3. baskısından sonratekrar takibata uğrayacak ve en aşırı fikir dümanlarının imzasını taşıyan bütün bilir kişi raporlarına rağmen hukuk anlayışı bakımında tarihte eşi az görülmüş acılıkla bir mantık üzerine oturtulmuş 25 sahifelik bir kararla 1.5 yıl mahkûmiyetine sebep olacaktı.

kaynak:21-27 Mayıs 2004 tarihli 120. sayılı haftalık Cuma dergisi -Necip Fazıl Kısakürek özel sayısı-Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *