Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

19 Mar 2014

Kur'an ve Ezan’ın Yasaklanması


Kur'an ve Ezan’ın Yasaklanması

“8 yaşında hafızlığa başladım. Sık sık ev basılıyor, Kuran-ı Kerim bulundurmak en büyük suç.Bir elif cüzü bulunduysa vay haline! Korkudan evde ders çalışamadım. Fındık bahçesinde bana bir yer yaptılar.Orada Kur’an’a çalışıyorum. Bir baktım, bir onbaşı ve iki jandarma beni bulmuşlar. 

“Çabuk git babanı çağır” dediler. 

Gittim, babamı getirdim. Onbaşı babamı sakalından tuttu, elimdeki Kuran’ı aldı. Babamın kafasına kafasına vurarak

“Ulan bu çocuğa ne okutuyorsun

Rahmetli gömleğini yırttı ve dedi ki:

 ‘Oğlum, Deli Halid Paşa’nın emir subaylığını, tabur komutanlığını yapmış adamım. Birinci Dünya Savaşı’na, İstiklal Harbine katıldım ki, bu memleketi kurtarayım da şu Kitabımı rahat rahat okuyayım diye. Keşke bu harplere girmeseydim de şimdi Kuran’ıma, dinime küfreden Bulgar (...) deyip kendime teselli verirdim.” Alıp götürdüler babamı…”

Cemal GÜNCAL

15 Mar 2014

Chp'nin Ankara'da yaptığı arsa spekülâsyonu

Hükûmet plânına vâkıf olan kimseler hazineden çok ucuz bir şekilde aldıkları arsaları yüksek bedellerle tekrar hazineye satmışlar.

1341 senesinde Andon vereselerinden 1000 liraya Abdülhalik Renda tarafından satın alındığını.Abdülhalik Renda'nın bu arsalardan bir kısmını Atatürk Lisesi için, 15,614 liraya hazineye sattığını geri kalan 48,384 metre karesini muhtelif şahıslara 125,296 liraya devredilmiş.

Tahrir sahibi Kâzım Arar meselenin şahıslar meselesi olmadığını işaretle Ankara'da dillere destan olan bir arsa spekülâsyonu yaptıklarını Hükümetin müstakbel planına vakıf oldukları için bol arsa satın aldıklarını ve bir kuruşluk arsayı 1000 kuruşa tekrar hazineye sattıklarını söyledi.[1]

Kaynak:
[1]Cumhuriyet gazetesi 13 Temmuz 1950

11 Mar 2014

Kâzım Karabekir Paşa (İstiklal Harbimizin Esasları)


KİTAPLARIMI YAKTIRANA

Sende kuvvet varsa bende de hakikat var,
Kuvvet sistir kalkar, hakikat güneştir doğar,
Ben korkmam kuvvetten, sen de korkma hakikatten,
Ondan korkanlar ayrılamaz zulüm ve zulmetten.

Halbuki,
Kimde hakikat gördünse sen ondan çok korktun,
Tevkiler yaptın, evleri bastın.
Neydi kastın?
Çok insan astın.

Tevkif olundum, köşküm basıldı,
Dört çuval evrakım da alındı,
Üç bin kitabım gece yakıldı,
Yıllarca peşime hafiye takıldı.

Fakat gördün ki, hiç korkmam ben,
Niçin ya hâlâ sen
Korkuyorsun hakikatten?

Kâzım Karabekir
Sebil, 13 Şubat 1976, s. 3


**********************
İlk baskısı 1933 yılında yapılmış olup tek parti iktidarı tarafından toplatılıp yaktırılmıştır.Kitabın son sayfasında bununla ilgili detaylar mevcuttur.Daha sonra 1951 yılında baskı yapılmıştır.
Şark Fatihi büyük Serdar Kazım Karabekir Paşa'nın yazdığı ve toplatılıp yakılan İstiklâL harbinin esasları
Yanlış bilgi felaket kaynağıdır
Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *