Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

15 Mar 2014

Chp'nin Ankara'da yaptığı arsa spekülâsyonu

Hükûmet plânına vâkıf olan kimseler hazineden çok ucuz bir şekilde aldıkları arsaları yüksek bedellerle tekrar hazineye satmışlar.

1341 senesinde Andon vereselerinden 1000 liraya Abdülhalik Renda tarafından satın alındığını.Abdülhalik Renda'nın bu arsalardan bir kısmını Atatürk Lisesi için, 15,614 liraya hazineye sattığını geri kalan 48,384 metre karesini muhtelif şahıslara 125,296 liraya devredilmiş.

Tahrir sahibi Kâzım Arar meselenin şahıslar meselesi olmadığını işaretle Ankara'da dillere destan olan bir arsa spekülâsyonu yaptıklarını Hükümetin müstakbel planına vakıf oldukları için bol arsa satın aldıklarını ve bir kuruşluk arsayı 1000 kuruşa tekrar hazineye sattıklarını söyledi.[1]

Kaynak:
[1]Cumhuriyet gazetesi 13 Temmuz 1950
Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *