Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

5 Mar 2014

İsrail'in devlet olarak tanınması

Bakanlar Kurulu 24/8/1949 tarihli toplantısında Dışişleri Bakanlığının 24/3/1949 tarihli ve 35970/115 sayılı yazısı üzerine bir karar alır.

Bu karar;Sultan Abülhamit'in Filistin'in kendilerine satılması karşılığında Osmanlı'nın bütün borçlarını tasfiye etmeyi taahhüt eden Yahudilerin önderi Theodore Herzl'a.

-Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir!

diyerek red ettiği ancak 1949 yılında Türkiye'nin İsrail Devletinin derhal tanınması kararıdır.[1]
İsrail Devleti'nin Türkiye tarafından tanınmasına dair resmi gazetede yayınlanan karar.
Resmi Gazete Yayın Tarihi:1 Nisan 1949
Bakanlar kurulu Kararları
Karar sayısı:8942
İsrail Devletinin derhal tanınması; Dışişleri Bakanlığının 24/3/1949 tarihli ve 35970/115 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunun 24/8/1949 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır.
[1]

İnönü’den sonra imzası olanlar arasında adı sıklıkla yolsuzluklarla gündeme gelen CHP’li Sefa Sirmen’in amcası dönemin Adalet Bakanı Fuat Sirmen de var.

Diğer imzacılar:

Başbakan Şemsettin Günaltay, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nihat Erim, Devlet Bakanı Nurullah Esat Sümer, Devlet Bakanı Cemil Sait Barlas, Dışişleri Bakanı Necmettin Sadık Sadak, Milli Savunma Bakanı Hüseyin Hüsnü Çakır, İçişleri Bakanı Mehmet Emin Erişgil, Maliye Bakanı İsmail Rüştü Aksal, Milli Eğitim Bakanı Hasan Tahsin Banguoğlu, Bayındırlık Bakanı Hasan Şevket Adalan,  Ekonomi ve Ticaret Bakanı Vedat Dicleli,  Sağlık Sosyal Yardım Bakanı Kemali Bayazıt, Gümrük ve Tekel Bakanı Fazıl Şerafettin Bürge, Tarım Bakanı Ali Cavit Oral, Ulaştırma Bakanı Kemal Satır, Çalışma Bakanı Reşat Şemsettin Sirer, Ticaret Bakanı Mustafa Münir Birsel

Cumhuriyet gazetesine ait bir başlık:İsrail Devletini resmen tanımaya karar verdik.Bu devletin ortaşarkta bir genişleme ve tecavüz unsuru değil,bir sulh ve sükûn âmili olmasını temenni ederiz.[2]

Cumhuriyet gazetesi:İsrail'i tanımamız Musevileri sevindirdi.Bu arada bazı zengin Museviler,İsrail konsolonsluğu yapmak üzere Gümüşsuyundaki Alman sefarethanesini satın almak için teşebbüslere girişmişlerdir.[3]

Cumhuriyet gazetesi:Yunanistan,İsrail'i bilfiil tanıdı.Dış işleri bakanlığı daimi müsteşarı Panayotis Pipinelli Yunan hükümetinin İsrail hükümetini bilfiil tanıdığını bildirmiştir.[4]

Kaynaklar:
[1]Resmi gazete 01.04.1949
[2]Cumhuriyet gazetesi 29.03.1949
[3]Cumhuriyet gazetesi 30.03.1949
[4]Cumhuriyet gazetesi 18.03.1949
Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *