Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

11 Mar 2014

Kâzım Karabekir Paşa (İstiklal Harbimizin Esasları)


KİTAPLARIMI YAKTIRANA

Sende kuvvet varsa bende de hakikat var,
Kuvvet sistir kalkar, hakikat güneştir doğar,
Ben korkmam kuvvetten, sen de korkma hakikatten,
Ondan korkanlar ayrılamaz zulüm ve zulmetten.

Halbuki,
Kimde hakikat gördünse sen ondan çok korktun,
Tevkiler yaptın, evleri bastın.
Neydi kastın?
Çok insan astın.

Tevkif olundum, köşküm basıldı,
Dört çuval evrakım da alındı,
Üç bin kitabım gece yakıldı,
Yıllarca peşime hafiye takıldı.

Fakat gördün ki, hiç korkmam ben,
Niçin ya hâlâ sen
Korkuyorsun hakikatten?

Kâzım Karabekir
Sebil, 13 Şubat 1976, s. 3


**********************
İlk baskısı 1933 yılında yapılmış olup tek parti iktidarı tarafından toplatılıp yaktırılmıştır.Kitabın son sayfasında bununla ilgili detaylar mevcuttur.Daha sonra 1951 yılında baskı yapılmıştır.
Şark Fatihi büyük Serdar Kazım Karabekir Paşa'nın yazdığı ve toplatılıp yakılan İstiklâL harbinin esasları
Yanlış bilgi felaket kaynağıdır
Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *