Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

22 Nis 2014

İsmet İnönü:Halifeyi tehdit ediyor.

''...Türk milleti en büyük acıları halife ordusundan çekmiştir. Bir daha çekmeyecektir. Bir hilâfet fetvasının bizi I.Dünya Savaşı felâketine sürüklediğini hiçbir vakit unutmayacağız. Bir hilâfet fetvasının, millet ayağa kalkmak istediği zaman, ona düşmanlardan daha alçakçasına hücum ettiğini unutmayacağız. Tarihin herhangi bir devrinde, bir halife, eğer zihninden bu memleket mukadderatına karışmak arzusu geçirirse, o kafayı behemehal koparacağız!''

İsmet Paşa,bravo sesleri ve alkışlarla karşılanan bu sözlerine şunları ilave etti:

''Herhangi bir halife ananeten,fikren ve şeklen,usulen ve sarahaten,Türkiye mukadderatında alakadarmış gibi vaziyet almak isterse Türkiye ricalini tahlif edermiş, iltifat edermiş gibi bir zihniyet ile düşünürse,bunları memleketin hayatiyle ve mevcudiyetiyle zıddı tam addedeceğiz hareketlerini hıyaneti vataniyye addedeceğiz...''

Kaynak:
Nutuk,Kemal Atatürk,Türk Devrim Tarihi Enstitüsü,1920-1927,Cilt-2,Milli Eğitim Basımevi-İstanbul,Başlık:İsmet paşa'nın mecliste Rauf Bey'e cevapları,Sayfa:843
Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *