Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

16 Nis 2014

Kemal Atatürk ''İslamlık, devrini yapmış, fayda ve zararlarını ortaya koyarak eskimiş, ömrünü bitirmiş bir şeydir.''

Kemal Atatürk ve Arkadaşlarının 3 Mart 1924 Halifeliğin Kaldırılmasından sonra İslam Dini hakkında olumsuz bakışları düşünceleri.

Ataürkün el yazıları ve diğer yayınlar doğaüstü bir varlık bulunmadığını açıklar.ALLAH'ın insan düşüncesindeki oluşumu, tarihin, sosyolojinin ve siyaset bilimin verilerine göre incelenir.Atatürk kendi el yazısıyla tek Allah'ın siyasal süreçler sonucunda doğduğunu belirtir.[1] 

12 Eylül yönetiminin ısmarladığı Türk-İslam sentezcisi bir Atatürk imal etmeye girişti.[2]

Kemalizme göre din[3]

Atatürke göre İnsan doğanın yarattığıdır.[4]

Mustafa Kemal ve Arkadaşları Osmanlı Devletini yıkmak gibi tarihsel bir eyleme önderlik etmişlerdi.
Atatürke göre doğanın çocuğu olan insan.[5]

Mustafa Kemal Paşa'nın İslam dini aleyhinde söyledikleri 1930-1931 yılları.[6]

Kemal Atatürk 1931 yılın sonlarında: ''İslamlık, devrini yapmış, fayda ve zararlarını ortaya koyarak eskimiş, ömrünü bitirmiş bir şeydir. O müessseseyi ne korumağa, ne de yeniden bir aşı yaparak gençleştirmeğe niyetimiz yoktur. Zaten Böyle bir teşebbüs, kurumuş eski ağaca hayat vermeğe çalışmak gibi beyhudedir.''[7]

Atatürk 3 Mart 1924 Halifeliğin kaldırılmasından yani iktidarı tam eline alması ile: Vahiy yoktur, Kur'an Muhammed'in düşüncelerinin ürünüdür.''
Atatürk: Bütün dinlerin denizin dibine batsın istiyorum 1926 yılı.[8]

Kaynaklar:
[1]Kemalist devrim-2 Din ve Allah, Doğu PERİNÇEK,Kaynak yayınları,5. basım,Aralık 1996,sayfa 21
[2]Kemalist devrim-2 Din ve Allah, Doğu PERİNÇEK,Kaynak yayınları,5. basım,Aralık 1996,sayfa 29
[3]Kemalist devrim-2 Din ve Allah, Doğu PERİNÇEK,Kaynak yayınları,5. basım,Aralık 1996,sayfa 41
[4]Kemalist devrim-2 Din ve Allah, Doğu PERİNÇEK,Kaynak yayınları,5. basım,Aralık 1996,sayfa 45
[5]Kemalist devrim-2 Din ve Allah, Doğu PERİNÇEK,Kaynak yayınları,5. basım,Aralık 1996,sayfa 47
[6]Kemalist devrim-2 Din ve Allah, Doğu PERİNÇEK,Kaynak yayınları,5. basım,Aralık 1996,sayfa 48-49-50-51
[7]Kemalist devrim-2 Din ve Allah, Doğu PERİNÇEK,Kaynak yayınları,5. basım,Aralık 1996,sayfa 59 (Ayrıca:Ahmet Hamdi Başar, Atatürk'le Üç Ay, Tan Matbaası, İstanbul 1945 Baskı, Sayfa 49)
[8]Kemalist devrim-2 Din ve Allah, Doğu PERİNÇEK,Kaynak yayınları,5. basım,Aralık 1996,Sayfa 60-61
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[6]
[7]
[7]
[8]
Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *