Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

20 Nis 2014

Kemal Atatürk:''DİN BAĞI-MEZHEP YERİNE, TÜRK ULUSU BAĞI''


''DİN BAĞI-MEZHEP YERİNE, TÜRK ULUSU BAĞI''

Atatürk Ankara Hukuk fakultesinin Açılışı 5.11.1925'de: 

Ulusun, varlığını sürdürebilmek için bireyleri arasında düşündüğü ortak bağ, yüzyılardan beri sürüp gelen biçimini, niteliğini değiştirmiş; ulus bireylerini, Din bağı- mezhep bağı yerine,Türk ulusculuğu bağı ile toplamış,bir araya getirmiştir.[1]

Behçet Kemal Çağlar (d. 1908 Erzincan Türkiye) - (ö. 24 Ekim 1969), Türk şair. Faruk Nafiz Çamlıbel ile Onuncu Yıl Marşı'nı yazmıştır.[2]

Kaynaklar:
[1]Bugünün Diliyle Atatürk'ün Söylevleri,Türk Tarih Kurumu,Baskı 1968, Behçet Kemal Çağlar Sayfa 159,(Atatürk'e ezan yazan şahsiyet).Ayrıca bakınız Kemal Atatürk;Milleti din yerine Türk milliyetçiliği etrafında toplamak” şeklinde tanımlıyor.
[2]Vikipedi


Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *