Kod Dostu

Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II.Abdülhamid

26 Nis 2014

Kemal Atatürk:Dîn'i kullananlarımı yoksa Din alimlerinimi idam ettirdi?

Kemal Atatürk'ün  Din alimlerini idam ettirdiği belirtildiği zaman,Kemalistler Atatürk'ün ''Dîn'e ve Din alimlerine büyük önem verdiğini,O olmasaydı Dînimizi yaşıyamazdık.Atatürk Din alimlerini değil Dîn'i kullanan Hoca'ları idam ettirdiğini'' iddia ediyorlar.

**********

Lütfü Müfit ÖZDEŞ'in canlı anıları:

Mustafa Kemal:

''İktidarı alacağım softaları asacağım.İlk yapacağım icraat bu millet ve devletin bu hale gelmesinde en büyük sorumluluğu taşıyan yobazları,sarıklı softaları sarıklarından yakalayıp ibreti alem için sokaklarda dizi dizi asmak olacaktır.'' [1]

**********

M. Kemal’in has adamlarından Falih Rıfkı Atay, hilafetin kaldırılması kararının alınışının şâhidi olarak şunları anlatmaktadır:

“Atatürk, o akşam biz devrimcileri sofraya çağırdı. Yemeğin bitimine doğru, ‘Çocuklar, yarın hilafeti kaldırıyoruz” dedi.

“Çılgınca alkışladık, sevinç içinde ‘Bunu sizden başkası yapamaz Paşam!’ dedik. 

“Peki öyleyse, dedi Atatürk. Geçin öbür odaya, yazın bir takrir. Ben onu hocalara imzalatayım. Yani Hilâfetin kalkmasını hocalar istemiş olsun.

“Geçtik yazdık. Sabah Atatürk, eliyle Meclis’e getirdi, odasına çıktı. Hocaların kendi aralarında toparlanarak, bu ‘Hilâfeti ilga takririne’ ateş püskürdüklerini Atatürk’e biz haber verdik. Hocalar aşağıda hâlâ bağırışıp çağırıyorlardı. Gazi, bunun üzerine öfkelenerek:

“Çağırın bana aşağıdan Rıfat Hoca’yı”

“Çağırdılar Hoca hem öfkeli, hem sıkılgandı. Mustafa Kamal yüzüne bile bakmaksızın:

“Hoca şu takriri imza et, dedi

“Ama paşam, Hilafetin ilgası gibi ciddi bir konuda, müzakere filan olmaksızın… Sonra biz, din adamları bunu istemi…”

“Hoca imza et dedim, keyfini bozarım sonra..”[2]

**********

 Kemal Atatürk, 1930 Konuşmasında:
 ''Kaza ve Kader, Talih ve Tesadüf deyimleri Arapça'dır...Türkleri ilgilendirmez...''[3]

**********

Kemal Atatürk 1931 yılın sonlarında: 

''İslamlık, devrini yapmış, fayda ve zararlarını ortaya koyarak eskimiş, ömrünü bitirmiş bir şeydir. O müessseseyi ne korumağa, ne de yeniden bir aşı yaparak gençleştirmeğe niyetimiz yoktur. Zaten Böyle bir teşebbüs, kurumuş eski ağaca hayat vermeğe çalışmak gibi beyhudedir.''[4]

**********

Kemal Atatürk iktidarı alıp ilk işi yobazları,sarıklı softaları sarıklarından yakalayıp ibreti alem için sokaklarda dizi dizi asmak olacağına göre öyleki derdi alimlerdi.

Hilafet'in kalkmasını isteyen Kemal Atatürk  Hoca'lar istemiş olsun diyerek Hoca'lara imza attıran ve  Hoca'lar imza atmadığı takdirde “Hoca imza et dedim, keyfini bozarım sonra..”diyerek,Din alimlerini nasıl kullandığını,

İslam'lık devrini yapmış fayda ve zararlarını ortaya koyarak eskimiş, ömrünü bitirmiş bir şeydir.O müessseseyi ne korumağa, ne de yeniden bir aşı yaparak gençleştirmeğe niyetimiz yoktur,ve ''Kaza ve Kader, Talih ve Tesadüf deyimleri Arapça'dır...Türkleri ilgilendirmez...'' derken Dîne verdiği değeri,

ve kimleri idam ettirdiğinin göstergesidir.

Hilmi Kemal

Ahsarla

Popüler Yayınlar Son 7 gün

Sultan İkinci Abdülhamit Han

CHP döneminde

CHP döneminde
CHP döneminde

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *